WOZ calculatorIn deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.


Uw WOZ-waarde


Bereken met de WOZ-tool hieronder uw voordeel. Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact met ons op. Hij is zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kan u helpen om zonodig bezwaar te maken.
woz check den haag