Woningmarktcijfers 2016 12-01-2017

De schaarste van koopwoningen neemt toe in de Haagse regio!

Het afgelopen kwartaal wisselden in Nederland bijna 45.800 bestaande koopwoningen van eigenaar, 15% meer dan een jaar geleden. Deze stijging van 15% aan transacties komt vooral op het conto van regio’s buiten de Randstad. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 59.500 transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 165.000 transacties bij haar makelaars (totale markt: 214.000). De verwachting is dat in 2017 de ‘grote groei’ in het aantal transacties er wel uit is. De NVM verwacht dat in 2017 nog ruim 5% groei zal zijn.

Halverwege het 4e kwartaal 2016 stonden er 28% minder woningen te koop dan een jaar eerder. Daardoor stijgen de woningprijzen relatief hard. En dat maakt het voor starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met de geldende strikte financieringsregels.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is in het 4e kwartaal 2016 toegenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder bedraagt de stijging 3,0%, de prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder is +8,9%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt bijna 20% hoger dan op het dieptepunt in 2013. Dit komt neer op een gemiddelde transactieprijs van € 248.000,=. Dat is nog slechts 2% lager dan op het hoogtepunt voor de crisis. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 78 dagen, 23 dagen minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af. De verkooptijd is terug op het niveau van voor de crisis.

In de Gemeente Den Haag zijn er in het 4e kwartaal 2016 11% meer woningen (1.516 woningen) verkocht t.o.v. het 4e kwartaal 2015. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 14,8% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 4e kwartaal 2016 € 228.500,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 9,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 3,4%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 4e kwartaal 2016 46 dagen versus 82 dagen t.o.v. een jaar geleden.