visual details_post


Met een wat minder extreme prijsstijging en een iets toegenomen woningaanbod waaide er in het 1e kwartaal van 2022 een lichte bries door de oververhitte woningmarkt. Aan het eind van het 1e kwartaal 2022 stonden er in Nederland ruim 17.000 woningen te koop. Dat is 10% meer dan in 4e kwartaal van 2021. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning daalde in het 1e kwartaal van 2022 met 2,1% ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 naar € 428.000,=, maar op jaarbasis is de prijsstijging nog altijd gemiddeld 13,7%. Dit is niet meer zo extreem als in de afgelopen drie kwartalen toen de prijs met circa 20% op jaarbasis steeg. Een nieuwbouwwoning noteerde in het 1e kwartaal van 2022 net als een kwartaal eerder opnieuw € 466.000, =. In vergelijking met het 1e kwartaal van 2021 is de prijsstijging voor een nieuwbouwwoning op jaarbasis 11,5%. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van de NVM over het 1e kwartaal 2022. In de jaar op jaar vergelijking is het aanbod te koop staande woningen in Nederland wel opnieuw afgenomen. In het 1e kwartaal zijn circa 29.000 woningen verkocht. Dat is circa 19% minder ten opzichte van een jaar eerder. De druk op de woningmarkt blijft daarmee onverminderd hoog.
 
De cijfers die de NVM vandaag presenteert laten opnieuw zien dat de woningmarkt nog steeds krap is en de woningen die er zijn, snel worden verkocht. De extreme prijsstijging van de afgelopen kwartalen zien we niet meer maar een plus van bijna 14% is nog steeds stevig. Opmerkelijk is dat in het 1e kwartaal van dit jaar de transactieprijs in Nederland iets lager ligt ten opzichte van het vorige kwartaal. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken hoe de meest recente ontwikkelingen in Oekraïne, de stijgende hypotheekrente en energiekosten gaan doorwerken. De NVM constateert opnieuw dat er tegenover de onverminderd grote én acute woningvraag geen passend aanbod staat. Niet in aantallen en niet in type woningen. De NVM maakt zich daar grote zorgen over. Daar komt nog bij dat de oplevering en realisatie van meer nieuwbouw stagneert door tekort aan mensen en materialen. De huidige situatie onderstreept nog meer het belang van de toegezegde regierol van de minister samen met de andere overheden en marktpartijen. We moeten letterlijk en figuurlijk bouwruimte creëren. Gezamenlijk moeten wij in staat zijn om in alle segmenten woningen met betaalbare woonlasten te kunnen realiseren.
 
De primaire rol en essentie van het makelaarsvak is om kopers en verkopers samen te brengen. Daar slagen we in deze markt onvoldoende in en dat frustreert. De balans tussen vraag en aanbod is al langere tijd compleet zoek ook al staan er aan het einde van dit kwartaal 10% meer woningen te koop bij onze leden dan eind 2021 het geval was. Die woningen gaan in deze krappe markt snel een koper vinden, al moeten er nog steeds veel zoekenden teleurgesteld worden. De NVM vraagt zich af of deze toename een momentopname is of dat het doorzet en gaat leiden tot een structureel ruimer woningaanbod. Hoe dan ook houden woningeigenaren die geen concreet uitzicht hebben op nieuw en passend aanbod de boel op slot en blijft de markt bevroren. Daar staat tegenover dat de rente, ondanks de recente stijgingen, nog steeds laag is. In veel bestaande woningen zit overwaarde en de spaartegoeden zijn groot. Dat zorgt ervoor dat er nog steeds veel geld besteed kan worden aan een (volgende) woning. Ondanks de aanwezige middelen, raken ook deze kopers gefrustreerd als ze telkens misgrijpen. Dat doet ons als makelaars ook pijn want niets is mooier dan de woonwens van verkoper én koper invullen. Zonder extra woningen is dat een kansloze missie en wordt het spanningsveld alleen maar groter. Bouwen op maat, doorstroming in gang zetten en zo het grotere, juiste én betaalbare aanbod beschikbaar maken. Daar worden kopers, verkopers en onze leden blij van.

In de Gemeente Den Haag zijn er in het 1e kwartaal 2022 16,3% minder woningen (865 woningen) verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2021. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 20,6% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2022 € 426.000,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 10,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 3,8%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 1e kwartaal 2022 25 dagen versus 30 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2022 is 73%.