visual details_post

Meer ruimte en kansen op woningmarkt!
 
De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter Brainbay over het 3e kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod in Nederland zet met een plus van 80% in het 3e kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het 3e kwartaal 2021. Aan het eind van het 3e kwartaal 2022 stonden bij Nederlandse NVM-makelaars ruim 30.000 woningen in aanbod. Het flink toegenomen aanbod en de gematigde ontwikkeling van de verkoopprijs, zorgen voor wat meer ruimte en keuze in de markt. Op jaarbasis is de gemiddelde prijsstijging in Nederland 2%. Dit is aanmerkelijk minder dan de afgelopen jaren toen de prijs met zo’n 20% op jaarbasis steeg. De woningmarkt blijft goed op niveau en staat op een stabiel fundament met de verkoop van 133.000 woningen op jaarbasis. De gemiddelde verkoopprijs in Nederland van een bestaande woning is in het 3e kwartaal van 2022 € 425.000,=. Hier is sprake van een daling met 5,8% ten opzichte van het 2e kwartaal 2022. Ondanks deze daling is nog steeds 64% van alle verkochte woningen in Nederland in het 3e kwartaal boven de vraagprijs verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van woningen in Nederland lag daarbij 3% boven de vraagprijs. Een nieuwbouwwoning in Nederland noteerde een gemiddelde transactieprijs van € 496.000,= in het 3e kwartaal van 2022. Dat is een prijsstijging van 8% vergeleken met het 3e kwartaal van 2021. In het 3e kwartaal 2022 verkochten NVM-makelaars bijna 32.500 bestaande koopwoningen wat vergelijkbaar is met het 3e kwartaal 2021.
 
De cijfers van het 3e kwartaal 2022 wijzen erop dat de extreem verhitte markt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft bereikt. Daarbij is de prijsdaling die de NVM nu van kwartaal op kwartaal heeft gemeten relatief bescheiden, afgezet tegen de extreme prijsstijgingen van de afgelopen kwartalen. Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt. Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend. De invloed van de gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en inflatie halen wel de gekte uit de markt. De NVM ziet, gegeven de grote regionale verschillen, dat het groeiende woningaanbod en een daling van de gemiddelde verkoopprijs de koopwoningmarkt wat vriendelijker maakt. De keuzemogelijkheden voor kopers nemen toe met meer aanbod op de markt. Dat kan ook de starter op de woningmarkt helpen. De markt komt nu duidelijk in beweging en in deze veranderende markt, is een professionele ondersteuning bij verkoop of aankoop juist van belang. Een NVM-aankoopmakelaar én NVM-verkoopmakelaar kan hier haar toegevoegde waarde voor kopers en verkopers bewijzen.