visual news

Nieuws

Woningmarktcijfers 3e kwartaal 2023

Woningmarktcijfers 3e kwartaal 2023

Prijsstijging woningmarkt zet door!
 

In het 3e kwartaal 2023 zijn de transacties in de koopwoningmarkt op peil gebleven en de prijzen licht gestegen. Dat blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het altijd wat rustiger 3e kwartaal van 2023. NVM-makelaars verkochten in het 3e kwartaal van 2023 bijna 33.500 bestaande koopwoningen, 2,4% meer ten opzichte van het 3e kwartaal 2022. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning bedraagt in het 3e kwartaal van 2023 € 422.000,=. Dat betekent voor het 2e kwartaal op rij een stijging, met 1,7% ten opzichte van het 2e kwartaal 2023. De gemiddelde verkoopprijs ligt nog wel 1,7% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit kwartaal zijn 9% minder woningen te koop gezet dan in het 2e kwartaal en zelfs 18% minder ten opzichte van het 3e kwartaal vorig jaar. De krapte op de koopwoningmarkt neemt daarmee weer wat toe.

De cijfers in onze regio
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 3e kwartaal 2023 7% meer woningen (982 woningen) verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2022. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 4,7% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 3e kwartaal 2023 € 415.267,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gedaald met 7,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,1%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 3e kwartaal 2023 41 dagen versus 31 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 3e kwartaal 2023 is 36,3%.

 

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023 en belastingplannen 2024

1. Woningwaardegrens vanaf 2024 € 510.000

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling is dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overstijgen, de zogeheten woningwaardegrens. Voor het jaar 2024 zal een hogere woningwaardegrens gelden van € 510.000,-. Voor  2023 bedraagt de woningwaardegrens € 440.000,-.

De woningwaardegrens betreft het totaal van de waarde van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en de tot die woning behorende aanhorigheden. Is de koopsom inclusief aanhorigheden in 2024 hoger dan € 510.000? Dan bestaat er geen recht op de startersvrijstelling. Verder wordt – als de woning op erfpachtgrond staat – ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.

Wil men gebruik maken van de verhoging, dan moet het transport na 31 december 2023 plaatsvinden. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is daarbij niet van belang

Koninklijke NVM

Koninklijke NVM

 

Predicaat Koninklijk voor NVM
De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) heeft op 21 september 2023 het predicaat Koninklijk ontvangen. De heer mr. Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht, reikte deze bijzondere onderscheiding uit in Barneveld tijdens het NVM-congres ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan.

Het predicaat Koninklijk is ingesteld door Koning Lodewijk Napoleon in 1806 en is daarmee de oudste Koninklijke onderscheiding van ons land. Zijne Majesteit de Koning heeft het predicaat Koninklijk toegekend aan de NVM vanwege de vooraanstaande plaats die NVM inneemt in haar vakgebied en de samenleving.

 

Opkoopbescherming in Den Haag

Opkoopbescherming in Den Haag

 

Opkoopbescherming in Den Haag, verhuurvergunning aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 geldt in Den Haag opkoopbescherming voor woningen. Als u een woning koopt met een WOZ-waarde tot en met € 405.000 mag u deze niet verhuren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning of ontheffing krijgen om de woning toch te kunnen verhuren.

De opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers betaalbare woningen in de stad niet mogen opkopen om ze te verhuren. Zo blijven er meer koopwoningen over voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Er zijn uitzonderingen op de opkoopbescherming. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning of ontheffing krijgen om uw woning toch te kunnen verhuren. Als u een woning verhuurt zonder vergunning of ontheffing, kunt u een boete krijgen van € 10.000 of meer. Boetes kunnen oplopen tot € 40.000 per overtreding.