visual details_post

Een woning valt onder de opkoopbescherming als:

  • De woning op of na 1 maart 2022 van eigenaar is veranderd. Let op, hier geldt de datum van inschrijving in de openbare registers (Kadaster).
  • De woning in de periode vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) korter dan 6 maanden verhuurd was. Is de woning in de 6 maanden vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) niet verhuurd geweest? Dan geldt ook de opkoopbescherming.
  • De woning een WOZ-waarde heeft tot en met € 405.000.
    Hiervoor geldt de WOZ-waarde die de woning heeft op het moment van de inschrijving in het openbare register (kadaster). De WOZ-waarde vindt u op de website wozwaardeloket.nl(externe link).

 

Voor een vergunning om uw woning te verhuren gelden de volgende voorwaarden:

  • U verhuurt een woning aan een familielid in de 1e of 2e graad. Dit zijn onder anderen ouders, kinderen, broers en zussen.
  • U woont na inschrijving van uw woning in de openbare registers minstens 1 jaar in uw nieuwe woning. Daarna mag u de woning voor maximaal 1 jaar verhuren.
  • De woning is een onlosmakelijk deel van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte.

De vergunning geldt alleen voor u en alleen voor het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Belangrijke informatie:De persoon die de woning huurt moet een huisvestingsvergunning hebben.

Bron Gemeente Den Haag